Zespół Aspergera jest to zaburzenie rozwoju, która wpływa na wiele sfer życia dziecka. Jest diagnozowana później niż autyzm, ponieważ we wczesnym rozwoju, często rozwija się mowa, choć jest ona nietypowa dla dziecka w danym wieku.

Zespół Aspergera charakteryzuje się m.in. :

  • problemami z rozpoznawaniem i interpretowaniem emocji swoich i innych
  • problemami z samoobsługą
  • trudnościami w odnalezieniu się w grupie
  • zaburzeniami mowy
  • nierównomiernym rozwojem różnych sfer poznawczych.

W naszym centrum terapii pracujemy nad zespołem Aspergera poprzez terapie Metody Krakowskiej, która jest zbiorem technik, w której pracuje się z dzieckiem tak ,by osiągnąć kolejne etapy wszystkich funkcji poznawczych, w tej samej kolejności jak przy rozwoju zdrowego dziecka.

Dzieci z zespołem Aspergera często mają problem ze rozpoznawaniem swoich emocji. Terapia pomaga im zrozumieć otaczający ich świat.