Dysleksja jest to zaburzenie dotyczące trudności w nauce czytania i pisania. Dysleksja jest spowodowana zaburzeniem podstawowych funkcji poznawczych.

Zaburzenia te mogą dotyczyć:

  • percepcji wzrokowej
  • percepcji słuchowej
  • połączenia obu percepcji

W naszym Centrum terapii pracujemy nad dysleksją poprzez terapie Metody Krakowskiej, która jest zbiorem technik, w której pracuje się z dzieckiem tak ,by osiągnąć kolejne etapy wszystkich funkcji poznawczych, w tej samej kolejności jak przy rozwoju zdrowego dziecka. Prowadzimy również wczesną naukę czytania wg zasad Symultaniczno-sekwencyjna Nauka Czytania®, która jest skuteczną metodą stymulacji dzieci zagrożonych dysleksją.

Najczęściej problemy dyslektyczne u dzieci zauważane są w pierwszym klasach szkoły. Wcześniej mówimy o zagrożeniu dysleksją i już wtedy można dużo pomóc dziecku.