Pomoce do terapii wg zasad Metody Krakowskiej® znajdziesz w sklepie internetowym Juniora.pl – https://juniora.pl/