Emilia Płecha

Certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej®

Diana Ofczarska

Logopeda Audiolog

Patrycja Drozd

Konsultacje – Certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej®